Stichting Ambition by Sport

Adres
Stichting Ambition by Sport
Reitdiep 1
3077 AZ  Rotterdam

Contactpersoon Ambition by Sport
Errol Esajas

mob.: 06-24918226
e-mail: errol@wxs.nl

Het idee om deze Stichting op te richten leeft al jaren.
Al decennialang weet Errol Esajas kinderen en volwassenen middels zijn trainingsmethodes optimaal te laten presteren.
Vooral zaken als discipline en doorzettingsvermogen staan bij hem hoog in het vaandel.
Dit met als doel mensen het beste in zichzelf naar boven te laten halen.
Dit geldt zowel op sportief als maatschappelijk vlak. Zo wist hij onder andere toptennisser Raemon Sluiter naar de wereldtop te brengen. Midden jaren ‘90 was hij een warm pleitbezorger van allerlei sociale projecten.

Uiteindelijk is in 2006 mede door de medewerking van de heer Varela, de Stichting een feit geworden. Om de projecten van Ambition by Sport een succes te laten worden, dient een nauwgezet programma uitgestippeld te worden. Dit programma dient tussentijds geëvalueerd te worden om projecten een duurzaam karakter te geven.
Continuïteit van het aanbod en zorg voor goede begeleiding zijn van essentieel belang. Hier zal dan ook van worden uitgegaan bij het plannen en uitvoeren van de activiteiten.

Ambition by Sport maakt het mogelijk dat jongeren middels sport worden aangemoedigd om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Sociale ontplooiing, participatie, discipline en levensritme zijn hier de
toverwoorden. De focus ligt vooral bij die jongeren die niet de kans gekregen hebben om in aanraking te komen met sport. Middels de sport zullen deze jongeren een aantal belangrijke tools worden aangereikt om het ver te schoppen in de maatschappij.

Het project richt zich met name op jongeren tussen de 12 en 20 jaar.

Specifieke doelgroepen binnen deze leeftijdscategorieën zijn:
• Probleemjongeren op middelbare-scholen.
• Jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
• Het project richt op zowel autochtone als allochtone jongeren.
Antilliaanse, Surinaamse en Marokkaanse jongeren zijn echter vaak oververtegenwoordigd in deze doelgroep.

Wat kunnen wij aanbieden?

 • De kern van het project zal bestaan uit een aanbod van atletiek- en bewegingstrainingen in het Sport Performance Centre Rijnmond, alsmede op het Eiland van Brienenoord te Rotterdam.
 • Verder zullen met andere verenigingen in de regio uitwisselingen worden georganiseerd.
  Daarnaast zullen deze jongeren naast de sportaccommodatie ook opgevangen en mentaal begeleid worden.
 • Sport Performance Centre Rijnmond en het Eiland van Brienenoord.
  Het Eiland van Brienenoord ligt op 50m loopafstand van het sport centrum en beide zijn nabij gelegen aan een aantal wijken in Rotterdam-Zuid.
  Voor deze locaties gelden een goede bereikbaarheid per OV en voldoende parkeergelegenheid.

Hoe en door wie worden de trainingen aangeboden?

 • De trainingen zullen speciaal worden afgestemd op de doelgroep.
  Dit komt tot uiting in de vorm en inhoud van de trainingen. De vorm zal een duidelijk en eenduidig verloop hebben. Zo zal de opvang, de start, de opbouw, de informatievoorziening en het slot van de training gedurende een lange periode vast staan.
  Tevens zullen de gezichten van de trainers dezelfde zijn en zo min mogelijk wisselen om de band tussen de groep en de trainers te versterken.
 • Naast de vaste trainers worden ook onze ambassadeurs ingezet (Raemon Sluiter, Fatima Moreira de Melo, Francisco Elson en Joao Varela).
 • Vooraf worden er met alle deelnemers en betrokkenen duidelijke afspraken gemaakt over allerlei omgangsregels. Deze regels dienen ook gehandhaafd te worden.
 • Het veelvuldig overtreden van deze regels kunnen leiden tot sancties.
  Iedere deelnemer krijgt een eigen dossier.
  Hierop wordt door de betrokken personen binnen de vereniging en eventueel door extern betrokken instanties, de nodige zorg- en volggegevens genoteerd (vorderingen, prestaties, gedrag, aanwezigheid en dergelijke).
 • Inhoudelijk zullen de trainingen aanvankelijk minder gevarieerd zijn dan gebruikelijk bij nieuwkomers. Gedurende langere periodes zullen dezelfde onderdelen onder de aandacht worden gebracht.
  Hierbij valt voor de sport in eerste instantie te denken aan het trainen van de motorische grondeigenschappen: Motoriek, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid.