Senioren

Fit & fun Senioren
Doel:
Het in vuur en vlam zetten van de woonzorgcentra en/of verzorgingshuizen voor senioren in IJsselmonde. Doel is activeren van de bewoners van de woonzorgcentra.

Opzet ‘Fit & Fun voor jong & oud’ dagen

9.00 uur start opstellen zaal
10.00-10.30 Samen koffiedrinken met bewoners en introductie praatje

10.30 uur Actie momenten:

 • 6 Beweegarrangementen door studenten:
 • A-B Vitaliteitstesten door 8 tot 10 studenten
 • Twee groepen
 • C Bewegen op muziek (muziek uit de 50/60’er jaren)
 • D Bewegen met ballen
 • E Samen bewegen (bewegen in tweetallen)
 • F ‘Nederland in Beweging’ (begeleiden van uitzending van Olga Commandeur)
 • Door deze ervaring gaan deelnemers vervolgens vaker meedoen met NIB-tv
 • Beeldscherm, terugkijken en meedoen circa. 15 min
 • Stimuleren om dit uiteindelijk thuis ook te doen
 • Er zijn 6 rondes van 15 minuten met telkens 5 minuten overstaptijd.
 • 3 studenten bereiden de workshops en geven deze ook.
 • Elke workshop heeft een andere thema

12.30 uur Lunch
Studenten gaan met bewoners samen eten

13.30 uur Indelen in 2 groepen
Bingo: de huizen hebben zelf bingokaarten, anders regelen de studenten dit
Wandelen: 30-45 minuten in de buurt van het huis.

15.00 uur Slot

We voeren deze dagen uit bij diverse locaties waar we ook structurele beweeggroepen gaan opstarten, denk aan Laurens, Humanitas, PIT010.

Bewegen voor Senioren
Uit het onderzoek blijkt dat bij het ouder worden de gezondheid kwetsbaarder wordt, dat familie, vrienden of de levenspartner wegvallen. We zien ook dat ouderen vaker alleenstaand en laagopgeleid zijn en dat ze moeten rondkomen van alleen AOW. Ze vallen vaker en zijn minder (psychisch) gezond zijn. Ze hebben veel chronische aandoeningen. Senioren bewegen dikwijls onvoldoende, ze hebben problemen met vervoer, ze voelen zich onveilig en ze zijn dikwijls eenzaam. Ook vindt men veelal de afstand tot voorzieningen te groot. Al met al ervaren ouderen veel knelpunten m.b.t. hun gezondheid en vitaliteit.
Het op peil houden van de zelfredzaamheid is van groot belang voor ouderen. Fitheidseigenschappen, zoals kracht en uithoudingsvermogen, hebben een grote invloed op de zelfredzaamheid van ouderen. Met het behoud of zelfs het verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen kunnen ouderen basale zelfzorgtaken zoals wassen, eten en aankleden (ADL-taken) én instrumentele taken zoals huishoudelijke activiteiten en deelname aan het sociale leven (IADL-taken) langer zelfstandig uitvoeren.
SPCR is van plan om samen met vele partnerorganisaties zoals vele lokale sportorganisaties, diverse lokale welzijns- en zorgorganisaties senioren uit Rijnmond en specifieker uit IJsselmonde en Feijenoord te ondersteunen en zo een bijdrage te leveren aan een vitalere Rijnmond.

Er wordt vraaggericht sportactiviteiten aangeboden, waarbij de wensen van de deelnemers leidend zijn.
We werken samen met zoveel mogelijk sportorganisaties. Er wordt wekelijks een of meer sportactiviteit(en) aangeboden.
Het doel van het Bewegen voor Senioren is:
De bevordering van de gezondheid, fitheid, sportdeelname, vitaliteit en welzijn van senioren in IJsselmonde en Feijenoord om een bijdrage te leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren van senioren.

Doelgroepen zijn zelfstandig wonende ouderen (65-plus), er wordt nadruk gelegd op inactieve kwetsbare ouderen.
De werving van deelnemers geschiedt via diverse kanalen:

 • artikelen in de lokale h-a-h kranten in IJsselmonde;
 • de ouderen-/welzijnsconsulenten, huisartsen en buurt(sport)coaches kunnen deelnemers werven;
 • Er wordt aangehaakt bij de Fit Festivals die Schuttelaar & Partners organiseert in IJsselmonde en Feijenoord. S&P wordt hiermee ook partner van SPC Rijnmond.
  Er zijn anno 2019 5 groepen bij SPC Rijnmond en 1 bij Sonneburgh.
  In 2020 gaan we 7-9 nieuwe groepen opstarten bij SPCR en tevens op locaties.

We gaan ook voor inwoners van Feijenoord groepen starten. Deels bij SPC. We zullen ook met Humanitas en Woonbron in verzorgingshuizen in Rotterdam Zuid beweeggrepen en bij Laurens Dagbesteding beweeggroepen opstarten.

Senior Games Rotterdam 2020-2021
Samenwerking Laurens, Sportbedrijf Rotterdam met ondersteuning van SPC Rijnmond
We tellen af…. Zoveel mogelijk ouderen in beweging! Dit gaan we doen met een groot Rotterdams evenement als kapstok: de “Senior Games”.
Dit wordt een jaar van tevoren aangekondigd middels een aftrap (kick-off) in september 2020. Een jaar lang bereiden we ons, samen met de doelgroep, voor op de finale: De Senior Games Rotterdam in september 2021.

Doelstellingen evenement

 • Zoveel mogelijk ouderen in Rotterdam stimuleren weer of meer te gaan bewegen
 • Klanten, bewoners, naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Laurens en andere zorginstellingen laten ervaren hoe leuk het is om te bewegen en laten zien welke mogelijkheden hiervoor zijn
 • Vergroten naamsbekendheid en zichtbaarheid Laurens
 • Senioren verbinden middels sport (eenzaamheidsbestrijding/sociaal netwerk bouwen).

Doelstelling
Met de ‘Senior Games Rotterdam’ wil Laurens het belang van bewegen voor ouderen onder de aandacht brengen en zo in samenwerking met het Sportbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam een bijdrage leveren aan de pijler ‘Vitaal’ van het masterplan ‘Ouder en wijzer’.

Doelgroepen
Er zijn meerdere doelgroepen in zowel de aftrap als het evenement in 2021.

 • Senioren in Rotterdam (55+)
 • Klanten van Laurens (Thuiszorg, Kortdurende zorg, Dagbesteding) en andere zorginstellingen
 • Bewoners van Laurens locaties en hun naasten
 • Mantelzorgers
 • Vrijwilligers
 • Medewerkers
 • Stakeholders (gemeente, sportorganisaties, andere zorgorganisaties)

Aanpak & Inhoud
De Senior Games worden in 3 etappes georganiseerd. Tijdens de Kick-Off week maken de senioren kennis met verschillende senioren sporten die Rotterdam rijk is door middel van balkonsessies die ook online te volgen zijn. Na deze Kick-Off week, zullen op alle 29 locaties van Laurens beweegblokken aanbieden. Elke 6 weken zijn we op verschillende locaties aanwezig. Niet alleen streven we ernaar om dit op de Laurens locaties aan te bieden, maar ook bij de aanbieder op locatie zelf, zodat we ook de senioren in de wijk in beweging krijgen. Met als doel een structureel aanbod. Tot slot de Senior Games Rotterdam… Op 20 september 2021 sluiten we de trainingsperiode af met een groot, Rotterdam breed evenement. Een estafette van lopers met of zonder rollator, met of zonder rolstoel, komen naar Rotterdam om te zien hoe het Olympisch vuur wordt ontstoken en om hun sportieve prestaties te laten zien.

Contact

Stichting Ambition By Sport
Reitdiep 1
3077 AZ Rotterdam
info@spcrijnmond.nl
010 210 87 75
NL77 RABO 0309 9346 21 tnv Stg. Ambition By Sport

Statutaire naam: Ambition By Sport
Organisatie type: Stichting
KVK nummer: 24396746
RSIN-nummer: 816028709
Datum akte van oprichting: 12 juni 2006
Zetel: Gemeente Rotterdam