Volwassenen met obesitas

VitaalLab010

Er wordt een Vitaliteitscheck georganiseerd bij het Sport Performance Centre Rijnmond. De Vitaliteitschecks worden uitgevoerd door deskundigen van SPC Rijnmond in samenwerking met het Erasmus MC, het Kenniscentrum Gezond Gewicht en het Kenniscentrum GOUD.
We richten ons op de doelgroepen mensen met overgewicht/ obesitas en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Alle deelnemers aan de Vitaliteitschecks ontvangen een overzicht van hun persoonlijke resultaten en een persoonlijk adviesgesprek. Bovendien ontvangt men een folder over gezond bewegen en gezonde voeding. Met de vitaliteitscheck komt u erachter hoe gezond ene vitaal men op dit moment is.

Binnen de check vinden de volgende metingen plaats:

 • Bloeddruk
 • Lichaamsgewicht
 • Body Mass Index (BMI)
 • Vetpercentage
 • Handknijpkracht meting
 • Lenigheid
 • Daarnaast wordt een korte gezondheid en leefstijlvragenlijst
 • Er worden meteen sport- en beweeggroepen opgestart bij SPCR en mensen kunnen zich inschrijven.

ensen met obesitas worden deels doorgeleid naar Hurkmans & Houtman in hun COOL programma.

De voedingsondersteuning en leefstijlbegeleiding komt dan via hen.

Het bewegen loopt dan apart via SPC Rijnmond.

De kosten van COOL krijgt men via de zorgverzekeraar vergoed, het bewegen moet apart aan SPC Rijnmond betaald worden.

Mensen met een beperking worden door SPC Rijnmond en het Erasmus MC doorgeleid naar de beweegactiviteiten van SPC en/of ander adequaat beweegaanbod in de regio.

Rijnmond Fit

    

Bij ca 1,5-2% van de volwassen bevolking is er sprake van ernstige obesitas, BMI ≥ 40. In Rotterdam-Zuid komt dit neer op ca 4.000 volwassenen. Hierbij is er sprake van een extreem verhoogd risico op sterfte aan hart/vaatziekten en diabetes mellitus II, en op risicofactoren van HVZ/ diabetes en co-morbiditeit.
Uit Amerikaans onderzoek (Louie et al, 2011) gecombineerd met de meeste recente inventarisaties in de Nederlandse ziekenhuizen (Van Rossum, 2020) blijkt obesitas een belangrijke factor te zijn bij het ontstaan en het beloop van de coronavirus.
De gezondheidsschade als gevolg van deze aandoening kan verder bestaan uit:
vermindering van kwaliteit van leven (fysiek, sociaal en psychisch), verlies van gezonde levensjaren en overlijden.

Er is veel aandacht voor de preventie en behandeling van obesitas, echter er is nog weinig adequaat aanbod voor mensen met ernstige obesitas. Volgens Prof dr E. van Rossum ontbreekt het aan locaties waar mensen met ernstige obesitas op een veilig en verantwoorde wijze worden begeleid.
Ambition by Sport Foundation (AbSF), de Hogeschool van Rotterdam, het Erasmus MC en FysioHolland werken in het kader van de Ketenaanpak Overgewicht van de gemeente Rotterdam aan een groepsgerichte integrale leefstijlinterventie om – met inzet van beweegdeskundigen, voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten, psychologen – ernstige obesitas aan te pakken: Rijnmond Fit.

Doel van dit project is Rijnmond Fit uit-ontwikkelen, de beschrijving realiseren, het netwerk opzetten voor de bredere Rotterdamse uitrol en het voorbereiden van een (kosten-) effectiviteitsonderzoek. We voeren de opstart van een pilotproject met 60 deelnemers uit. Tevens zullen we de randvoorwaarden voor de brede uitrol realiseren, incl. de financiering ervan. We zullen tenslotte het vervolgtraject voorbereiden voor de vierjarige (kosten-) effectiviteitsstudie – via subsidie van RAAK-Pro.

Het doel van de interventie Rijnmond Fit is: een significante afname van het gewicht, de BMI, het vetpercentage en de buikomvang en een toename van de fysieke fitheid en de kwaliteit van leven van volwassenen in Rotterdam-Zuid.
Doelgroep: Mensen met ernstige obesitas. Dit zijn mensen met een BMI van 40 of hoger 0f mensen met een BMI van 35 of hoger als dit samengaat met gezondheidsproblemen die door het overgewicht veroorzaakt worden, zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. Geschat wordt dat in Nederland 1 tot 1,5 procent van alle mensen ernstige obesitas heeft. Dit is in Rotterdam iets hoger (2%).
Het doel is om in 2 jaar 60 nieuwe deelnemers te ondersteunen. De nieuwe deelnemers stromen telkens in 2 groepen van c.q. 10 binnen, dus per 6 maanden komen er 20 deelnemers bij.

De interventie bevat diverse fasen:

 1. Intensief waarbij de deelnemer 5x per week naar het SPC komt en er naast fysieke trainingen ook aandacht is voor het voedingsgedrag en een psycholoog betrokken is.
 2. In de tweede fase is de intensiteit wat minder. Men komt nog 2x per week naar SPC. Wel kan er nog steeds een voedingsdeskundige en psycholoog betrokken worden. Deze fase duurt 18 maanden. In deze fase betrekken we ook reguliere sportverenigingen uit Rotterdam, zodat de deelnemer kennis kan maken met het brede aanbod en na 24 maanden een overstap kan maken.
 3. In deze nazorgfase komt men nog wel terug bij SPC. Men kan kiezen om bij SPC te blijven en dan 2x per week langs te komen. Men kan ook aansluiten bij een reguliere sportvereniging. Dan sport men 1-2x per week bij de vereniging en 1x per week bij SPC.
  Het programma betreft een groepsprogramma waarbij men in groepen van maximaal 5 deelnemers wordt ingedeeld. Tussentijds wisselen wordt afgeraden, maar kan in overleg plaatsvinden. Een deel van de deelnemers kan na 24 maanden doorstromen in het programma Fit for the Job, waarbij doorstromen naar regulier werk het aanvullende doel is.

Werving en monitoring: Kandidaten worden geworven en gescreend door een huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts, of specialisten in het Erasmus MC, het Maasstad ziekenhuis of het Franciscusziekenhuis.
Vervolgens worden de deelnemers onderworpen aan een uitgebreide screening bij de fysiotherapie, zowel fysieke testen als een schriftelijke vragenlijsten en er volgt intake door de voedingskundige. Dat wordt herhaald na zes maanden, 12 en 24 maanden. Men gaat ook iedere week bij SPC Rijnmond op de weegschaal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Rotterdam, FysioHolland en het Erasmus MC.

Contact

Stichting Ambition By Sport
Reitdiep 1
3077 AZ Rotterdam
info@spcrijnmond.nl
010 210 87 75
NL77 RABO 0309 9346 21 tnv Stg. Ambition By Sport

Statutaire naam: Ambition By Sport
Organisatie type: Stichting
KVK nummer: 24396746
RSIN-nummer: 816028709
Datum akte van oprichting: 12 juni 2006
Zetel: Gemeente Rotterdam