Selecteer een pagina

Ambition by Sport maakt het mogelijk dat jongeren middels sport worden aangemoedigd om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Sociale ontplooiing, participatie, discipline en levensritme zijn hier de
Toverwoorden. De focus ligt vooral bij die jongeren die niet de kans gekregen hebben om in aanraking te komen met sport. Middels de sport zullen deze jongeren een aantal belangrijke tools worden aangereikt om het ver te schoppen in de maatschappij. Het project richt zich met name op jongeren tussen de 12 en 20 jaar (AmbitionBySport, Z.D.).

Specifieke doelgroepen binnen deze leeftijdscategorieën zijn:
• Probleemjongeren op middelbare-scholen.
• Jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
• Het project richt op zowel autochtone als allochtone jongeren.

Antilliaanse, Surinaamse en Marokkaanse jongeren zijn echter vaak oververtegenwoordigd in deze doelgroep (AmbitionBySport, Z.D.).

Het idee om deze Stichting op te richten leeft al jaren.
Al decennialang weet Errol Esajas kinderen en volwassenen middels zijn trainingsmethodes optimaal te laten presteren.
Vooral zaken als discipline en doorzettingsvermogen staan bij hem hoog in het vaandel.
Dit met als doel mensen het beste in zichzelf naar boven te laten halen.
Dit geldt zowel op sportief als maatschappelijk vlak. Zo wist hij onder andere toptennisser Raemon Sluiter naar de wereldtop te brengen. Midden jaren ‘90 was hij een warm pleitbezorger van allerlei sociale projecten. Uiteindelijk is in 2006 mede door de medewerking van de heer Varela, de Stichting een feit geworden. Om de projecten van Ambition by Sport een succes te laten worden, dient een nauwgezet programma uitgestippeld te worden. Dit programma dient tussentijds geëvalueerd te worden om projecten een duurzaam karakter te geven.
Continuïteit van het aanbod en zorg voor goede begeleiding zijn van essentieel belang. Hier zal dan ook van worden uitgegaan bij het plannen en uitvoeren van de activiteiten (AmbitionBySport, Z.D.).

Stichting Ambition by Sport

Reitdiep 1

3077 AZ  Rotterdam

info@spcrijnmond.nl

010 210 87 75

NL77 RABO 0309 9346 21 tnv Stg. Ambition By Sport

Algemene gegevens

Statutaire naam

Ambition By Sport

Organisatie type

Stichting

KVK nummer

24396746

RSIN-nummer

816028709

Zetel

Gemeente Rotterdam