Mensen met een beperking

Aangepast Bewegen Rijnmond:
Sporten/Bewegen voor mensen met een beperking

‘’Een gouden match voor ontwikkeling’’

SPC Rijnmond biedt sport en bewegen aan voor mensen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking.
Bijvoorbeeld mensen met autisme, PDDNOS, Syndroom van Down of mensen met spasme. Deze groepen hebben in het algemeen een achterstand met betrekking tot beweeggedrag en -vaardigheden. SPC Rijnmond kan door middel van persoonlijke begeleiding de coördinatie van deze individuen verbeteren.

Wij zien dat de manier waarop we bij SPC Rijnmond werken met mensen met een beperking, al snel leidt tot een groei in eigenwaarde en ontwikkeling op alle vlakken. Door spelenderwijs te werken aan een betere motoriek en samenspel gaan mensen met een beperking letterlijk en figuurlijk beter in hun vel zitten.

Ze worden zich meer bewust van hun lichaam, leren doorzetten en rekening te houden met anderen. Ook krijgen ze meer plezier in bewegen en ervaren de positieve invloed ervan op hoe je je voelt. Hierdoor gaan ze minder stress ervaren over wat er gaat gebeuren, met wie, wanneer en waar, en genieten meer van ze aan het doen zijn.

Dit heeft een positieve invloed op de algehele ontwikkeling.
SPC Rijnmond zal op de dinsdag en vrijdagochtend training geven voor deze groep(en).

Opzet
Wekelijks organiseert SPCR op 2 dagdelen per week sport en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking.
Dagdelen:
Dinsdag 10.00-12.00 uur
Vrijdag 10.00-12.00 uur

Bij de aanvang zal samen met het Erasmus MC (vanuit hun samenwerkingsverband GOUD (samenwerking van het EMC en diverse partners, o.a. Abrona, Amarant, Ipse de Bruggen), Pameijer, Laurens en het Sportbedrijf Rotterdam wordt het projectplan in 2021 uitgewerkt. Er wordt bij de gemeente een Sportinitiatief subsidie aangevraagd en nader uitgewerkt.
SPCR en het EMC ontwikkelen samen de inhoud van het programma uit.
Het Erasmus MC zal een nulmeting uitvoeren en daarna periodiek testen en meten en de resultaten analyseren en rapporteren. Dit gebeurt mede vanuit het VitaalLab010.

Financiering
Nader in te vullen in overleg tussen de partners. Initieel Sportinitiatief aanvraag bij de gemeente, aanvullend gelden via de buurtsportcoach gelden en eigen middelen va de partners.
Er vindt koppeling plaats met de buurtsportcoach functies bij SPCR.

Beoogde partners:

       

Contact

Stichting Ambition By Sport
Reitdiep 1
3077 AZ Rotterdam
info@spcrijnmond.nl
010 210 87 75
NL77 RABO 0309 9346 21 tnv Stg. Ambition By Sport

Statutaire naam: Ambition By Sport
Organisatie type: Stichting
KVK nummer: 24396746
RSIN-nummer: 816028709
Datum akte van oprichting: 12 juni 2006
Zetel: Gemeente Rotterdam