Historie

In 2006 is Ambition by sport opgericht door Errol Esajas. De eigenaar van SPC Rijnmond.
Hij wilde zich naast topsport ook inzetten voor groepen in de maatschappij die sociaal kwetsbaar zijn. 

Missie

De stichting wil zich inzetten voor groepen in de maatschappij die sociaal meer kwetsbaar zijn. De ambitie is om sporten voor iedereen bereikbaar te maken en om bij te dragen aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van verschillende ook doelgroepen in de maatschappij. 

Visie

De stichting wil kinderen en volwassenen middels bijzondere trainingsmethodes optimaal laten presteren en zo het beste in zichzelf naar boven halen, zowel op sportief als maatschappelijk vlak.
Bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl. Sporttraining te verzorgen gecombineerd met voorlichting over gezonde voeding. Om daarmee te bereiken dat de bevolking meer gaat sporten, bewegen en sociaal participeren in de samenleving.

Doelstelling

Ambition By Sport maakt het mogelijk dat jongeren doormiddel van sport aangemoedigd worden om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hiervoor zijn sociale ontplooiing en participatie, discipline en levensritme de toverwoorden van het succes.
De focus ligt nu vooral op de jongeren die niet de kans hebben gekregen om in aanraking te komen met sport. Middels de sport zullen de jongeren ook andere belangrijke tools worden aangereikt om het zo ver te schoppen in de maatschappij.

Verder is de stichting ook opgericht om verschillende doelgroepen te kunnen helpen waarvoor het niet mogelijk is, en er niet voldoende financiële capaciteit aanwezig is waardoor ze niet zelfstandig kunnen sporten. Ambition By Sport heeft ook een ambitie die luidt als volgt: om sporten voor iedereen bereikbaar te maken en om bij te dragen aan de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van onder andere mensen met een beperking.

Ambition By Sport heeft ervaring in het trainen met mensen met zowel een fysieke als geestelijke beperking. Voor deze mensen is het moeilijk om te bewegen. Voorbeeld van deze groepen zijn: mensen met autisme, een visuele beperking, syndroom van Down.

Algemene gegevens

Algemene gegevens ABS

Statutaire naam: Ambition By Sport
Organisatie type: Stichting
KVK nummer: 24396746
RSIN-nummer: 816028709

Datum akte van oprichting: 12 juni 2006
Zetel: Rotterdam
Adres: Reitdiep 1, 3077 AZ Rotterdam

Website: www.ambitionbysport.nl
E-mailadres: info@spcrijnmond.nl
Algemeen nut beogende instelling status: In aanvraag

Het bestuur

Daan Spanjersberg
Voorzitter

Ron Lemmers
Secretaris

Bert Smilde
Penningmeester

Besteding en beheer van het vermogen

De stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

• Ambition by sport dient met al haar activiteiten het algemeen belang
• Ambition by sport heeft geen winstoogmerk met het al van haar activiteiten
• Ambition by sport en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen d.w.z. al de trainers hebben een VOG
• Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van Ambition By Sport beschikken alsof het eigen vermogen is.
• Bestuurders en beleidsbepalers hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen.
• Ambition by sport heeft niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.
• De beloning voor beleidsbepalers is niet van toepassing
• Ambition by sport heeft een actueel beleidsplan
• Ambition by sport heeft een redelijke verhouding tussen beheerskosten en bestedingen.
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
• Ambition by sport voldoet aan de administratieve verplichtingen en voert een administratie
• Ambition by sport publiceert specifieke gegevens op eigen website.

Beleidsplannen en jaarrekeningen:

 

Beleidsplan Ambition By Sport 2021-2025

De trainers

Karlijn van Es

Bradley El Idrissi

Daniel Esajas

Simon Blok

Errol Esajas

Contact

Stichting Ambition By Sport
Reitdiep 1
3077 AZ Rotterdam
info@spcrijnmond.nl
010 210 87 75
NL77 RABO 0309 9346 21 tnv Stg. Ambition By Sport

Statutaire naam: Ambition By Sport
Organisatie type: Stichting
KVK nummer: 24396746
RSIN-nummer: 816028709
Datum akte van oprichting: 12 juni 2006
Zetel: Gemeente Rotterdam