Jongeren met obesitas 

CoolFit
Aanleiding
Steeds vaker kampen kinderen met overgewicht, hetgeen als een zorgelijke ontwikkeling kan worden bestempeld. Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen met overgewicht grotere kans hebben om als volwassene ook te dik te zijn. Daarnaast is er een gerede kans dat kinderen met ernstig overgewicht later hart- en vaatziekten ontwikkelen. Daarnaast hebben kinderen met overgewicht een sterk verhoogd risico om op latere leeftijd hoge bloeddruk te krijgen en diabetes mellitus te ontwikkelen.
Enkele cijfers: Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 11,7% in 2018 overgewicht, waarvan 9% matig overgewicht en 2,7% ernstig overgewicht (obesitas). Matig overgewicht komt wat vaker voor bij 12 tot 17-jarigen, terwijl ernstig overgewicht iets meer voorkomt bij de jongere kinderen van 4-11 jaar (CBS Statline, 2018). In het voortgezet onderwijs heeft 10% van de scholieren overgewicht (Twente in Balans, 2010). Met name op het vmbo komt overgewicht veel voor. Op dit type onderwijs heeft 16% van de leerlingen overgewicht.

    

Doel en doelgroep

De doelgroep van Coolfit bestaat uit leerlingen klas 1 en 2 van het Calvijn Zuidermavo in Rotterdam-Zuid.

Het projectdoel is het bevorderen van gezond gedrag bij VMBO-leerlingen door:

  • Het creëren van een ondersteunende omgeving
  • Het maken van bewuste keuzes over het voedsel dat ze eten, aangepast aan de richtlijnen van de Voedingsraad (zie: Schijf van vijf)
  • Het laten voldoen aan de Beweegrichtlijnen, betreft verrichten van dagelijkse lichamelijke activiteiten gedurende tenminste 60 minuten
  • Het leren omgaan met geld – budgetteren
  • Optie: Eerste ervaring opdoen met reanimatie; wat moet men doen bij mogelijk hartinfarct en hoe ervaart men zo’n situatie (dit pakken we in jaar 2 op).

Pilot Coolfit
Het Albeda Sportcollege en Sport Performance Centre Rijnmond willen de leerlingen van de Calvijn Zuidermavo ondersteunen bij het realiseren van een gezonde leefstijl. We richten ons op het sport en beweeggedrag, de gezonde voeding, maar ook de financiële gezondheid. Hiervoor bieden we Coolfit aan.
Coolfit bestaat uit diverse dagdelen. Op woensdag 12 februari starten we met een interactieve ochtendprogramma. De leerlingen van klassen 1 en 2 krijgen een presentatie over gezonde voeding, ze gaan allerlei vitaliteitstestjes doen en ze gaan bewegen tijdens een bootcamp.
Het programma betreft:
Kick-off; gezonde leefstijl (3 activiteiten); voedingspresentatie, bootcamp en testen & meten
Pauzeclinics; kleine activiteiten in de pauze, extra bewegen stimuleren!
Er wordt een sport/beweeg-les gegeven bij het Sport Performance Centre Rijnmond, gecombineerd met les omgaan met geld (leren budgetteren; via AON en de Rabobank)

Gymactiviteit; De leerlingen krijgen een honkbal clinic van ervaren honkballers
Meeloop dag Sportklas(sers) bij het Albeda Sportcollege op locatie Topsportcentrum Rotterdam

Optionele partners
Ambition by Sport, SPC Rijnmond, Albeda Sportcollege, Calvijn Zuidermavo,
AON, Rabobank, Sportbedrijf Rotterdam.
Optie: Lekker Fit

Contact

Stichting Ambition By Sport
Reitdiep 1
3077 AZ Rotterdam
info@spcrijnmond.nl
010 210 87 75
NL77 RABO 0309 9346 21 tnv Stg. Ambition By Sport

Statutaire naam: Ambition By Sport
Organisatie type: Stichting
KVK nummer: 24396746
RSIN-nummer: 816028709
Datum akte van oprichting: 12 juni 2006
Zetel: Gemeente Rotterdam